Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2555008 obálek a 742346 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Živé pochodně v sovětském bloku : politicky motivované případy sebeupálení v letech 1966-1989Autor: Petr Blažek
ISBN: 9788088292586
OKCZID: 128311563

Citace (dle ČSN ISO 690):
BLAŽEK, Petr. Živé pochodně v sovětském bloku: politicky motivované případy sebeupálení v letech 1966-1989. Vydání první. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019. 470 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)