Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2551214 obálek a 740981 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Obyčejná elita : historie SS v Dolních Rakousích a na jižní MoravěAutor: Jan Zumr
ISBN: 9788088292845
OKCZID: 128576371

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZUMR, Jan. Obyčejná elita: historie SS v Dolních Rakousích a na jižní Moravě. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021. 387 stran.


Anotace

 

Allgemeine SS, neozbrojená část SS, byly před vypuknutím druhé světové války s přehledem nejpočetnější odnoží SS. Přes tento fakt zůstaly dlouhá desetiletí stranou pozornosti historiků. Nejinak tomu bylo v případě oblasti Dolních Rakous a jižní Moravy, které v letech 1938–1945 tvořily jeden administrativní celek. Tématem monografie je organizace Allgemeine SS na tomto teritoriu, jejich činnost, personální obsazení a poválečné trestní stíhání jejich příslušníků. Šlo skutečně o nacionálněsocialistickou elitu, nebo jen o fasádu zakrývající neutěšenou realitu? Kniha vychází z několikaletého archivního výzkumu realizovaného během autorova doktorského studia.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)