Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2315078 obálek a 582993 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Führer, Akteure hinter den Kulissen oder tatenlos zuschauende? : der deutsch-tschechische Ausgleich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus der Perspektive der Vertreter der Staats- und Selbstverwaltung

Autor: Martin Klečacký, Martin Klement
ISBN: 9788088304227
OKCZID: 128442701

Citace (dle ČSN ISO 690):
KLEČACKÝ, Martin, ed. a KLEMENT, Martin, ed. Führer, Akteure hinter den Kulissen oder tatenlos zuschauende?: der deutsch-tschechische Ausgleich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus der Perspektive der Vertreter der Staats- und Selbstverwaltung. Erste Ausgabe. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2020. 295 stran. Studie z moderních českých dějin, 4.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.228...)