Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2445996 obálek a 683680 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Demokratická monarchie, nedemokratická republika? : Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě

Autor: Lukáš Fasora, Miroslava Květová, Richard Lein, Richard Lein
ISBN: 9788088304487
OKCZID: 128527205

Citace (dle ČSN ISO 690):
FASORA, Lukáš, ed., KVĚTOVÁ, Miroslava, ed., LEIN, Richard, ed. a MATĚJKA, Ondřej, ed. Demokratická monarchie, nedemokratická republika?: kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2020. 266 stran. Publikace Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví, svazek 5.


Anotace

 

Odborná kniha „Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě“ se věnuje přechodu mezi rakousko-uherskou monarchií a jejími nástupnickými státy, zejména Československem a Rakouskem. Tento přechod sleduje v delší perspektivě od počátku 20. století až do krize nástupnických republik vrcholící druhou světovou válkou. Publikace je interdisciplinární, obsahuje příspěvky historiků, politologů a právníků a sleduje v komparativní perspektivě pestrou škálu témat: od ústavních dějin přes změny stranického spektra až po novinky v organizaci sportu nebo v postavení žen. Autoři si přitom kladou provokativní otázky po kvalitě demokracie v zaniklém mocnářství a v obou nástupnických státech.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (35.172.217...)