Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2633368 obálek a 789873 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vůdce národa : František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a věděAutor: Viktor Pavlíček, Luboš Velek
ISBN: 9788088304579
NKP-CNB: cnb003429079
OKCZID: 128833812

Citace (dle ČSN ISO 690):
PAVLÍČEK, Viktor, ed. a VELEK, Luboš, ed. Vůdce národa: František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2021. 523 stran. Studie z moderních českých dějin, 6.


Anotace

 

Sborník příspěvků z konference o životě a politické činnosti Františka Ladislava Riegra v kontextu s dějinami habsburské monarchie druhé poloviny devatenáctého století.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)