Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2286402 obálek a 576484 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Moderní typografie : kriticko-historická esej

Autor: Robin Kinross, Jan Čumlivski
ISBN: 9788088308096
OKCZID: 128426397

Citace (dle ČSN ISO 690):
KINROSS, Robin. Moderní typografie: kriticko-historická esej. Překlad Jan ČUMLIVSKI. Vydání první. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2020. 296 stran. Katedra, 4. svazek.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.232.129...)