Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2614230 obálek a 779950 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Civilizovaná žena : ideál i paradox prvorepublikové vizuální kulturyAutor: Martina Pachmanová, Libuše Heczková, Kateřina Svatoňová
ISBN: 9788088308294
NKP-CNB: cnb003276931
OKCZID: 128691689

Citace (dle ČSN ISO 690):
PACHMANOVÁ, Martina. Civilizovaná žena: ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury. Vydání první. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2021. 476 stran.


Anotace

 

Bohatě ilustrovaná monografie se zabývá postavou moderní ženy a jejím odrazem ve vizuální kultuře první republiky.Hlavním smyslem publikace je kriticky zhodnotit, jak různé podoby a poslání moderní/civilizované ženy – tedy ženy nezávislé, pracující a bojující, jež se svým vzhledem, chováním a produkcí měla oprostit od ženy staré epochy – reflektovali meziváleční umělci, designéři, architekti, fotografové, filmaři či publicisté, a to jak muži, tak ženy. Kniha ukazuje, jak se imperativ civilizovanosti a pokrokovosti, jemuž představitelky příslovečného „druhého pohlaví“ v době první republiky čelily jako tvůrkyně i jako konzumentky moderní kultury, promítal do dobových tuzemských diskuzí o modernismu, avantgardě a ženské otázce.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)