Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2747094 obálek a 845224 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Příběh trojské botanické zahradyAutor: Jůzko, Václav
Rok: 3532
ISBN: 9788088312017
NKP-CNB: cnb003242425
OKCZID: 128735065

Citace (dle ČSN ISO 690):
JŮZKO, Václav. Příběh trojské botanické zahrady. 1. vydání. Praha: Botanická zahrada Praha, 2019. 116 stran.


Digitální objekty

Městská knihovna v Praze (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)