Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2122201 obálek a 525237 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sen laco por paco : vivo kaj verko de Bertha von Suttner

Autor: Petr Chrdle
ISBN: 9788088326045
NKP-CNB: cnb003121540
OKCZID: 128237754

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHRDLE, Petr. Sen laco por paco: vivo kaj verko de Bertha von Suttner. Unua eldono. Dobřichovice: KAVA-PECH, 2019. 159 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.202...)