Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2199862 obálek a 554569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Což takhle naoko?

Autor: Braumová, Zdeňka
Rok: 2020
ISBN: 9788088335962
OKCZID: 128293219

Citace (dle ČSN ISO 690):
BRAUMOVÁ, Zdeňka. Což takhle naoko?. Ilustrace Tobiáš BRAUM, ilustrace Barnabáš BRAUM. První vydání. Praha: Pointa, 2020. 48 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (52.3.228...)