Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2322201 obálek a 585146 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Analýza segmentu sociálních služeb : s akcentem na pobytové a ambulantní sociální služby pro seniory

ISBN: 9788088361114
OKCZID: 128532600

Citace (dle ČSN ISO 690):
Analýza segmentu sociálních služeb s akcentem na pobytové a ambulantní sociální služby pro seniory. 1. vydání. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021. 93 stran.


Anotace

 

APSS ČR vydala Analýzu segmentu sociálních služeb s akcentem na pobytové a ambulantní sociální služby pro seniory, jejímž zpracovatelem byla společnost Ernst & Young, s. r. o. Cílem analýzy bylo získat či potvrdit informace o tom, jak jsou jednotlivé druhy sociálních služeb financovány, jaká je jejich nákladovost, jak postupují při řízení o vstupu do sítě v rámci příslušného kraje, jak vnímají kvalitu služby či materiálně-technický a personální standard apod.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.214...)