Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672628 obálek a 807513 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Někam jsem to ukryl: zápisky 77



Autor: Havel, Václav, Žantovský, Michael, Blažek, Petr, Dušek, David, Freimanová, Anna, Holomíček, Bohdan, Kukal, Jaroslav, Němec, Ondřej a Škácha, Oldřich
Rok: 2021
ISBN: 9788088417019
NKP-CNB: cnb003375449
OKCZID: 128722174

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVEL, Václav a ŽANTOVSKÝ, Michael, ed. Někam jsem to ukryl: zápisky 77. Vydání první. Praha: Knihovna Václava Havla, 2021. 329 stran. Edice Knihovny Václava Havla, svazek 12.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR (dostupné pouze v této knihovně)



Anotace

 

Publikace přináší reportáž, kterou sepsal Václav Havel v roce 1977 a v níž vylíčil okolnosti vzniku Charty 77, následné vyšetřování, vyšetřovací vazbu a propuštění z vězení.Havlův text z roku 1977, který se nevyhýbá ani mučivému sebezpytování, je v tomto svazku doplněn esejemi současných autorů - vzpomínkovými texty či statěmi, které události roku 1977 a roli Václava Havla v tehdejším politickém a společenském dění vysvětlují v různých kontextech a z různých úhlů pohledu.

Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze



Dostupné zdroje

Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)