Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Řízení lidských zdrojů a vybraná témata managementu a leadershipu : publikace pro management soukromých bezpečnostních firem a pro další subjekty v segmentu komerční bezpečnostiAutor: Dávid Dömény
Rok: 2024
ISBN: 9788088422570
OKCZID: 129256523


Anotace

 

Publikace se zaměřuje na význam řízení lidských zdrojů (HRM) jako klíčového prvku pro efektivní management a leadership v oblasti komerční bezpečnosti. Autor sám profesně i akademicky působí v oblasti komerční bezpečnosti. Autor analyzuje hlavní přínosy HRM pro komerční bezpečnost, včetně zásadních principů, atributů a strategických cílů spojených s personální strategií. Zvláštní pozornost je věnována moderním technologiím a jejich vlivu na řízení lidských zdrojů, motivaci zaměstnanců a odměňování. Publikace se dále zabývá řízením pracovního výkonu a motivací zaměstnanců v komerční bezpečnosti, včetně analýzy leadershipu a jeho vztahu k aktuálním trendům a problémům v oblasti bezpečnosti. Autor rovněž diskutuje vybrané nástroje strategické analýzy, jako je SWOT analýza nebo Porterova analýza, a jejich aplikaci v kontextu komerční bezpečnosti. V poslední části publikace se autor zaměřuje na aktuální problémy a trendy v managementu a leadershipu, včetně dopadů a vlivů pandemie COVID-19, konceptu Age Managementu a vzdělávání zaměstnanců nad 50 let věku i jejich uplatnění v segmentu komerční bezpečnosti. Důraz je kladen na společenskou odpovědnost a specifika řízení malých a středních soukromých bezpečnostních firem. Publikace poskytuje komplexní pohled na roli řízení lidských zdrojů a managementu v oblasti komerční bezpečnosti, s důrazem na aktuální trendy a výzvy i příležitosti v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu.


Dostupné zdroje

KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)