Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631169 obálek a 788798 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Cesta k radosti a vnitřnímu klidu : co je důležité pro spokojené soužitíAutor: Anselm Grün, Martina Valentová
ISBN: 9788088428084
NKP-CNB: cnb003442902
OKCZID: 128882665

Citace (dle ČSN ISO 690):
GRÜN, Anselm. Cesta k radosti a vnitřnímu klidu: co je důležité pro spokojené soužití. Překlad Martina VALENTOVÁ. Vydání první. Praha: Alpha Book, 2022. 95 stran. Fénix, svazek 17.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)