Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670675 obálek a 806423 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Flóra Evropy = Flora of EuropeAutor: Tomáš Peš, Johana Hanzlíčková, Lucie Pešová, Jaroslav Vogeltanz, Janice Forry
ISBN: 9788088457008
NKP-CNB: cnb003488364
OKCZID: 128944794

Citace (dle ČSN ISO 690):
PEŠ, Tomáš. Flóra Evropy =: Flora of Europe. Překlad Janice FORRY. První vydání. Žehušice: Městské knihy s.r.o., 2022. 219 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)