Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2199862 obálek a 554569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Alternatívne školstvo : alternatívne školy * alternatívna pedagogika * alternatívne pedagogické koncepcie a smery

Autor: Miron Zelina
Rok: 2000
ISBN: 9788088778981
OKCZID: 110299953

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZELINA, Miron. Alternatívne školstvo: alternatívne školy, alternatívna pedagogika, alternatívne pedagogické koncepcie a smery. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2000, 255 s. ISBN 80-88778-98-0.


Anotace

 

Publikácia je určená všetkým študentom učiteľských smerov, pedagogickým pracovníkom a učiteľom. Oboznamuje s problematikou nových prístupov k vyučovaniu. Učebnica, ktorej ambíciou je nielen informovať odbornú verejnosť o alternatívnych možnostiach školstva, ale byť aj poradenstvom pre rodičov, aby poznali klady a zápory jednotlivých alternatív.

Zdroj anotace: Portál Srovnáme.czPřidat čtenářskou recenzi

Od: (3.226.248...)