Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326751 obálek a 587135 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bone Jesule duetto pastorale

Autor: Tost, František Xaver
Rok: 2007
ISBN: 9788089236251
OKCZID: 110459289

Citace (dle ČSN ISO 690):
TOST, František Xaver. Bone Jesule: duetto pastorale. Editorka Lenka ANTALOVÁ. Bratislava: Stimul, 2007, 36 s. Musicalia Istropolitana, 1. ISBN 978-80-89236-25-1.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.96...)