Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2115023 obálek a 524839 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Eurokódex Investigatívna psychológia - Ondrej Kubík

Rok: 2012
ISBN: 9788089447756
NKP-CNB: 001250470
OKCZID: 111448102

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUBÍK, Ondrej. Investigatívna psychológia. Prvé vyd. Bratislava: Eurokódex, 2012, 384 s. ISBN 978-80-89447-75-6.
Zdroj:


Anotace

 

“Investigatívna psychológia” je zameraná na problematiku psychologického posudzovania vierohodnosti. Uvedená oblasť je významná pri poznávaní motivácie kriminálneho správania páchateľa. V tomto smere publikácia poskytuje konkrétne ukazovateľe, podľa ktorých možno rozlíšiť, či osoba klame, alebo hovorí pravdu. Okrem toho publikácia zahŕňa aj charakteristiku jednotlivých psychologických metód posudzovania vierohodnosti. Ďalej publikácia obsahuje poznatky z oblasti právnej psychológie, ktorá sa zaoberá psychologickými aspektami právom regulovaných situácií. V knihe sa čitateľ dozvie, akú funkciu plní právo pre spoločnosť, ale aj ako percipuje právo jednotlivec, a ako si osvojuje správanie, ktoré je spoločnosťou dovolené. Ďalej publikácia zahŕňa poznatky z oblasti vyšetrovacej psychológie. Čitateľ sa dozvie o jednotlivých psychologických stratégiach ako napr. kognitívne interview, ktoré umožňujú efektívne odblokovanie svedkovej pamäte.. „ ... Nie je žiaduce, ak sa vyšetrovateľ osobne vloží do prípadu natoľko, že nevenuje pozornosť ostatným prípadom, ktoré má pridelené. Prežívanie pozitívnych emócií v súvislosti s vyšetrovaným prípadom môže mať za následok prehliadanie niektorých významných aspektov vyšetrovaného prípadu."

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Srovname.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.75...)