Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2411923 obálek a 657645 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Civilný mimosporový poriadok : komentár

Autor: Romana Smyčková, Marek Števček, Marek Tomašovič, Alexandra Kotrecová
ISBN: 9788089603541
OKCZID: 127799956

Citace (dle ČSN ISO 690):
SMYČKOVÁ, Romana, Marek ŠTEVČEK, Marek TOMAŠOVIČ a Alexandra KOTRECOVÁ. Civilný mimosporový poriadok: komentár. Bratislava: C.H. Beck, 2017, 1090 s. Veľké komentáre. ISBN 978-80-89603-54-1.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.95.131...)