Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2155507 obálek a 529791 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rukohled: chiromantie v kostce

Autor: Šimanovský, Zdeněk, Špačková, Jindra
Rok: 1990
ISBN: 9788090010901
NKP-CNB: cnb000062607
OCLC Number: (OCoLC)39577219
OKCZID: 110461583

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk a Jindra ŠPAČKOVÁ. Rukohled: chiromantie v kostce. 1. vyd. Praha: Duha, 1990, 24 s. ISBN 80-900109-0-3.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.206.13...)