Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pracujeme s osobním počítačem: Průvodce uživatele

Autor: Berger, Josef
Rok: 1993
ISBN: 9788090068384
NKP-CNB: boa001-mzk01000059191
OKCZID: 110403571

Citace (dle ČSN ISO 690):
BERGER, Josef. Pracujeme s osobním počítačem: Průvodce uživatele. 3., přeprac. a rozš. vyd., v nakl. Petr Šorel 1. vyd. Neratovice: P. Šorel, 1993. 172 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.173.35...)