Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2383902 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení = Red list of plant communities of the Czech Republic and their endangerment

Autor: Moravec, Jaroslav
Rok: 1995
ISBN: 9788090082762
NKP-CNB: cnb000117734
OCLC Number: (OCoLC)34223534
OKCZID: 110407987
Vydání: 2., přeprac. a dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MORAVEC, Jaroslav. Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení =: Red list of plant communities of the Czech Republic and their endangerment. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Litoměřicích :, v Ústí nad Labem :, v Průhonicích: Okresní vlasti


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.171.146...)