Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2890222 obálek a 872760 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny: [sborník]Autor: Bartůněk, Jiří, Kapr, Jaroslav, Vodáková, Alena a Petrusek, Miloslav
Rok: 1991
ISBN: 9788090105911
NKP-CNB: cnb000066673
OCLC Number: (OCoLC)85680732
OKCZID: 110324247
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny: [sborník]. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství :, Sociologický ústav Československé akademie věd, 1991. 115 s. Sociologické pojmosloví, sv. 1.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )
Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )Anotace

 

Publikace přehledným způsobem seznamuje s okruhem základních pojmů a disciplín souvisejících se studiem sociálních příčin a důsledků fyziologických i psychických poruch, nemocí, odchylek od "normálu" a jejich léčení. Systematicky utříděné pojmy jsou doplněny úvodním textem o vývoji těchto oblastí sociologie a orientačním průvodcem.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Amazon


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)