Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2158002 obálek a 530605 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Řezník a uzenář : Anatomie pro 1. a 2. ročník odborných učilišť a učňovských škol.

Autor: Šereda, Jaroslav
Rok: 1993
ISBN: 9788090157033
NKP-CNB: cnb000078872
OCLC Number: (OCoLC)39572026
OKCZID: 110507766

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠEREDA, Jaroslav a Olga MOTTLOVÁ. Řezník a uzenář: Anatomie pro 1. a 2. ročník odborných učilišť a učňovských škol. 4., upravené vyd. Praha: Sobotáles :, R. a M. Stamont, 1993, 195 s. ISBN 80-901570-3-3.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.231.220...)