Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1896088 obálek a 472292 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Die Böhmischen Länder : Handbuch der Denkmäler und Gedenkstätten europäischer Kulturbeziehungen in den Böhmischen Ländern. Prag

Autor: Hugo Rokyta
Rok: 1995
ISBN: 9788090162174
NKP-CNB: cnb000103192
OCLC Number: (OCoLC)36614989
OKCZID: 110473622
Vydání: 2. überarb. und erw. Aufl.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ROKYTA, Hugo a Vladimír HYHLÍK. Die böhmischen Länder: Handbuch der Denkmäler und Gedenkstätten europäischer Kulturbeziehungen in den böhmischen Ländern. 2., überarb. und erw. Aufl. Prag: Vitalis, 1995, 374 s. ISBN 80-901621-7-7.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Další vydání

  • 2., überarb. und erw. Aufl. Rok vydání: 1997
  • 3., überarb. und erw. Aufl. Rok vydání: 1997Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát 20.00 Kč


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.85.143...)