Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2093291 obálek a 515717 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Soubor souvztažností k podvojnému účetnictví pro podnikatele

Autor: Fišerová, Eva, Fišer, Jaroslav
Rok: 1995
ISBN: 9788090164994
NKP-CNB: cnb000109091
OKCZID: 110064764

Citace (dle ČSN ISO 690):
FIŠEROVÁ, Eva a Jaroslav FIŠER. Soubor souvztažností k podvojnému účetnictví pro podnikatele. Praha: Refis, 1995, 352 s. ISBN 80-901649-9-4.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (100.26.179...)