Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Současný vývoj Estonska : postup hospodářské transformace a vývoj estonské společnosti v letech 1994-1998

Autor: Antonín Drábek
Rok: 1999
ISBN: 9788090231375
NKP-CNB: cnb000767613
OCLC Number: (OCoLC)84980175
OKCZID: 110474747

Citace (dle ČSN ISO 690):
DRÁBEK, Antonín. Současný vývoj Estonska: postup hospodářské transformace a vývoj estonské společnosti v letech 1994-1998. Vyd. 1. Praha: Balt-East, 1999, 114 s. Nová Baltika, č. 9. ISBN 80-902313-7-3.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.232...)