Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2449027 obálek a 685398 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hospodářský a politický vývoj Litvy 99 : 6. mezinárodní seminář Obchod s Pobaltím

Autor: Drábek, Antonín
Rok: 1999
ISBN: 9788090231399
NKP-CNB: cnb000767616
OCLC Number: (OCoLC)43807677
OKCZID: 110491900
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
DRÁBEK, Antonín. Hospodářský a politický vývoj Litvy 99: 6. mezinárodní seminář Obchod s Pobaltím. Vyd. 1. Praha: Balt-East, 1999, 61 s. Nová Baltika, č. 10. ISBN 80-902313-9-X.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (18.204.2...)