Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2459923 obálek a 691002 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vědy o životě v českých zemích 1750-1950

Autor: Janko, Jan
Rok: 1997
ISBN: 9788090246409
NKP-CNB: cnb000607335
OCLC Number: (OCoLC)44927690
OKCZID: 110330569

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANKO, Jan. Vědy o životě v českých zemích 1750-1950. Praha: Archiv Akademie věd České republiky, 1997. 610 s. Práce z dějin Akademie věd =, Studia historiae Academiae scientiarum,, Seria B, Monographia, fasc. 12.


Anotace

 

Rozsáhlé monografické dílo zaplnilo v roce vydání mezeru v dějinách oboru a je takovou prací dodnes. Vychází z dlouholetého studia a bezpečné znalosti látky. Autor je rozčlenil chronologicky do pěti oddílů; podává v nich vždy přehled o vývoji jednotlivých disciplín věd o životě podle předem daného klíče, zařazen je také vždy výklad o institucích v oboru. Úvodní a závěrečná kapitola sumarizují jak postavení pojednávaných disciplin v české společnosti a v práci položené otázky, tak odpovědi na ně. Významným doplňkem je nejenom literatura, ale i výběrový odborný rejstřík osobností, který heslovitě podchycuje životní dráhu a dílo zahrnutých postav.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Amazon
Městská knihovna v Praze
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.92.28...)