Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2540792 obálek a 735990 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidlaAutor: BUŠTA, Pavel
ISBN: 9788090294899
NKP-CNB: cnb002118836
OCLC Number: 768555788
OKCZID: 110624656
Vydání: 4., aktualiz. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BUŠTA, Pavel a Vladimír PŘIKRYL. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: s komentářem a souvisejícími předpisy. 4., aktualiz. vyd. Praha: Venice Music Production, 2010, 156 s. ISBN 978-80-902948-9-9.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha
Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první komentář!

Od: (34.239.147...)