Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314527 obálek a 582833 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon č. 274/2001 Sb., v úplném znění k 1. lednu 2003 s rozšířeným komentářem ; Vyhláška č. 428/2001 Sb., s komentářem

Rok: 2003
ISBN: 9788090313446
NKP-CNB: cnb001242606
OCLC Number: (OCoLC)53273012
OKCZID: 110096612
Vydání: 2. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Zákon č. 274/2001 Sb., v úplném znění k 1. lednu 2003 s rozšířeným komentářem: Vyhláška č. 428/2001 Sb., s komentářem. 2. vyd. Praha: Sondy, 2003. 199 s.


Digitální objekty

Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Publikace přináší úplné komentované znění zákona o vodovodech a kanalizacích se zapracovanými změnami, které si vyžádala reforma veřejné správy. Součástí publikace je i text vyhlášky ministerstva zemědělství, kterou se zákon provádí a metodické pokyny.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat čtenářskou recenzi

Od: (34.239.150...)