Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171479 obálek a 536734 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vyšší vzdělání jen pro elitu?: rozsah a zdroje nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v České republice

Autor: Matějů, Petr, Straková, Jana
Rok: 2003
ISBN: 9788090331617
NKP-CNB: cnb001292551
OCLC Number: (OCoLC)56853452
OKCZID: 110345813

Citace (dle ČSN ISO 690):
MATĚJŮ, Petr, ed. a STRAKOVÁ, Jana, ed. Vyšší vzdělání jen pro elitu?: rozsah a zdroje nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v České republice. Praha: Institut pro sociální a ekonomické analýzy, 2003. 135 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Cílem publikace je upozornit na závažnost problému a nezbytnost jeho řešení. Jedná se především o analýzu statistických dat ze šetření Sonda maturant a z datové báze souboru Uchazeč, která umožňují pracovat s výsledky testů obecných studijních předpokladů na jedné straně a s výsledky přijímacích řízení na vysoké školy na straně druhé. Klíčovou kapitolou knihy je kapitola druhá, Skryté stránky přijímacího řízení na vysoké školy, která analyzuje roli obecných studijních předpokladů při přijetí na vysoké školy a roli jiných faktorů (sociální původ, typ školy, velikost místa bydliště apod.), jejichž působení je všeobecně považováno za nespravedlivé, neboť ohrožuje princip rovných příležitostí. Publikace je napsána tak, aby zaujala jak odborníky, tak širší okruh čtenářů, a vyvolala veřejnou diskusi nad stavem českého vysokého školství.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat čtenářskou recenzi

Od: (18.207.250...)