Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2325121 obálek a 586491 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

New Czech step by step

Autor: Holá, Lída
Rok: 2004
ISBN: 9788090341753
NKP-CNB: cnb001412502
OCLC Number: (OCoLC)60367454
OKCZID: 110074833
Vydání: V nakl. Akropolis 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOLÁ, Lída. New Czech step by step. V nakl. Akropolis 1. vyd. Praha: Akropolis, 2004. 2 sv. (240, 128 s.).


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Výukový program češtiny pro cizince New Czech Step by Step je určen začátečníkům až středně pokročilým. Ve dvaceti přehledně strukturovaných lekcích seznamuje studenty se základy českého jazyka. Nové, kompletně přepracované vydání zachovává základní principy starší verze, jako je uspořádání do samostatně kombinovatelných panelů, systém odkazů a především barevné rodové kódování gramatiky, které se u studentů i učitelů setkalo s mimořádně příznivým ohlasem. Graficky zcela nově pojatá učebnice přináší mnohem více cvičení, obrázků (Michaela Kukovičová), fotografií a textů (včetně krátkých vstupních textů, které umožňují přímé uchopení daného gramatického jevu). Názvy lekcí dokazují praktické a komunikativní zaměření učebnice (např. Moje rodina, Orientace, V restauraci, Volný čas, Hledáme cestu, Komunikace), každou lekci doprovází šest stran cvičení a aktivit v ilustrovaném pracovním sešitě a zvukové CD. Každý komplet navíc obsahuje čtyřstránkovou přílohu Czech Grammar in a Nutshell / Českou gramatiku v kostce. Více informací – a učitelé např. bezplatný Teacher’s Manual – naleznete na www.czechstepbystep.cz.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.238.99...)