Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2414477 obálek a 660901 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sociálně vyloučení a sociální ekonomika : sborník materiálů z konference s mezinárodní účastí projektu HEFAISTOS a Podpora klientům Domu na půli cesty k uplatnění na trhu práce : Praha 11.-12. října 2007

ISBN: 9788090351943
NKP-CNB: cnb001787325
OKCZID: 128485867

Citace (dle ČSN ISO 690):
Sociálně vyloučení a sociální ekonomika: sborník materiálů z konference s mezinárodní účastí projektu HEFAISTOS a Podpora klientům Domu na půli cesty k uplatnění na trhu práce : Praha 11.-12. října 2007. Praha: občanské sdružení Orfeus, ve spolupráci s občanským sdružením Sdružení pěstounských rodin, 2007. 95 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.56...)