Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323376 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

problems of application of EU law in Central Europan perspective

Autor: Šejvl, Michal, Vostrá, Lenka
Rok: 2007
ISBN: 9788090402409
NKP-CNB: cnb001808465
OKCZID: 110303262

Citace (dle ČSN ISO 690):
The problems of application of EU law in Central European perspective. Editor Michal ŠEJVL, editor Lenka VOSTRÁ. Praha :, Plzeň: Ústav státu a práva AV ČR ;, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 175 s. ISBN 978-80-904024-0-9.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

This publication is result of the cooperation between researchers from Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences, Institute for European Integration Research of the Austrian Academy of Sciences, Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences and Czech faculties of law in Pilsen and Brno. The publication covers relatively broad area of works from the fields of constitutional law, EU law in general and private law. But the common denominator of all of these works is that they are focused on the influence of EU law or European legal standards on national legal orders. The broad range of topics and points of view from various countries is considered by the authors and editors to be a positive element which could enrich our knowledge and perspectives.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.235.139...)