Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2208291 obálek a 558158 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Abychom nezapomínali: příběhy ze života židovské menšiny v Lounech 1849-1949

Autor: Hluštík, Antonín Jiří
Rok: 2010
ISBN: 9788090411357
NKP-CNB: cnb002115569
OCLC Number: 670480204
OKCZID: 110682865

Citace (dle ČSN ISO 690):
HLUŠTÍK, Antonín Jiří. Abychom nezapomínali: příběhy ze života židovské menšiny v Lounech 1849-1949. Vyd. 1. Louny: Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí :, Městská knihovna Louny, 2010, 87 s. ISBN 978-80-904113-5-7.


Digitální objekty

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.234.223...)