Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1884904 obálek a 467022 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Steinův palác vs. strakonická Trucbašta, aneb, Sousedské vztahy v minulosti

Autor: Jirsová, Blanka,
Rok: 2009
ISBN: 9788090428539
NKP-CNB: cnb002192958
OKCZID: 110907001

Citace (dle ČSN ISO 690):
JIRSOVÁ, Blanka. Steinův palác vs. strakonická Trucbašta, aneb, Sousedské vztahy v minulosti. Strakonice: Muzeum středního Pootaví, 2009, 16 s. ISBN 978-80-904285-3-9.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.84.182...)