Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2462928 obálek a 692000 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu

Autor: Marek, Michal V.
Rok: 2011
ISBN: 9788090435117
NKP-CNB: cnb002175310
OCLC Number: (OCoLC)741402288
OKCZID: 110917364

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAREK, Michal V.. Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011, 253 s. Živá příroda. ISBN 978-80-904351-1-7.


Anotace

 

Kniha nabízí ucelený pohled na cyklus uhlíku v podmínkách ČR, a to především v kontextu antropogenní klimatické změny. Zabývá se jak ekofyziologickými aspekty ukládání uhlíku, tak jeho toky mezi různými ekosystémy a atmosférou a kvantifikuje primární produkci čtyř hlavních ekosystémů. Navrhuje změny ve využívání krajiny z hlediska uhlíkových emisí. Atmosférický a ekofyziologický pohled je doplněn o sociální šetření, které vyhodnocuje vnímání globálních změn klimatu v české společnosti. Dílo je určeno jak pro odbornou veřejnost, tak pro studenty přírodovědných oborů.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogPřidat komentář a hodnocení

Od: (18.212.120...)