Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2158597 obálek a 530852 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

The European Society for History of Law Vývoj trestního soudnictví v Německu v letech 1933 - 1945 - Jaromír Tauchen

Rok: 2010
ISBN: 9788090452220
NKP-CNB: cnb002091557
OKCZID: 110529724

Citace (dle ČSN ISO 690):
TAUCHEN, Jaromír. Vývoj trestního soudnictví v Německu v letech 1933-1945. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2010. 182 s.
Zdroj:


Anotace

 

Za tématem této monografie se skrývá to nejkrutější a nejtrpčí období dějin německé justice. Byla to doba vyznačující se tím, že vláda státu ovládaného jednou stranou využívala soudnictví a jeho soudců k uskutečnění svých cílů. Předkládaná monografie se pokouší na základě národně socialistické ideologie a tradic německého úřednictva analyzovat, vysvětlit a zodpovědět následující okruhy problémů: Jak bylo možné, že se německá justice a němečtí právníci dali do služeb nacistického zločinného režimu a pomohli mu prosazovat jeho zločinnou politiku a jaké faktory k tomu přispěly? Jakou roli přitom hrál zákonodárce, právní věda, nacistická ideologie, stav justice ve Výmarské republice a další faktory, jako byla válka, řízení justice a osobnost soudce? Autor knihy Jaromír Tauchen, Vydavatelstvo Key publishing,

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Srovname.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.231.226...)