Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172297 obálek a 537063 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny textu a doby Starého zákona

Autor: Melmuk, Petr, Husův institut teologických studií, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety
Rok: 2014
ISBN: 9788090496477
NKP-CNB: cnb002780518
OCLC Number: (OCoLC)946295376
OKCZID: 125847421

Citace (dle ČSN ISO 690):
MELMUK, Petr. Dějiny textu a doby Starého zákona. Druhé vydání. Praha: Husův institut teologických studií ve spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašované pracoviště Praha, 2014. 99 stran. Učební texty.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.208.126...)