Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2517649 obálek a 723216 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dopad evropských a světových finančních reforem naRok: 2011
ISBN: 9788090519428
NKP-CNB: cnb002360079
OKCZID: 111347326

Citace (dle ČSN ISO 690):
Dopad evropských a světových finančních reforem na rozvoj: úvod do problematiky. Vyd. 1. Praha: Glopolis, 2011, 25 s. ISBN 978-80-905194-2-8.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha
Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.180...)