Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2848081 obálek a 855536 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

LiturgikaAutor: Karel Cikrle
ISBN: 9788090534025
NKP-CNB: cnb003173793
OKCZID: 128353009

Citace (dle ČSN ISO 690):
CIKRLE, Karel. Liturgika. 3. doplněné vydání. Brno: Musica sacra, 2019. 55 stran.


Anotace

 

Samostatně vydaný a aktualizovaný učební text pro potřeby studentů hudebních škol a katechetických kurzů přehledně popisuje a interpretuje bohoslužebný život katolické církve včetně stručných dějin.Český duchovní, muzikolog a varhaník Karel Cikrle příručku uvádí stručnými dějinami liturgie a v dalších kapitolách popisuje jednotlivé liturgické útvary a témata jako křest, biřmování, pomazání nemocných, manželství nebo modlitby, liturgický kalendář, hudbu, prostory a předměty. Texty doplňuje soupisem další studijní literatury a pramenů.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)