Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323171 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi a podpůrné služby : závěrečná zpráva z dotazníkového šetření

ISBN: 9788090646841
NKP-CNB: cnb003301768
OKCZID: 128516932

Citace (dle ČSN ISO 690):
Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi a podpůrné služby: závěrečná zpráva z dotazníkového šetření. První vydání. Praha: Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. pro Nadaci Sirius, 2020. 59 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.230.154...)