Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2213046 obálek a 558967 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

130 let muzea v Mostě

Autor: Michal B. Soukup
Rok: 2018
ISBN: 9788090656086
NKP-CNB: cnb003081625
OKCZID: 128036990

Citace (dle ČSN ISO 690):
SOUKUP, Michal B., ed. Oblastní muzeum (Most, Česko). 130 let muzea v Mostě. Most: Oblastní muzeum v Mostě, 2018. 286 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.210.11...)