Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2196892 obálek a 553106 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ing. Josef Chalikov : 1919-2015 : ředitel významných podniků

Autor: Alois Kleveta, Jaroslav Budiš
ISBN: 9788090667402
NKP-CNB: cnb002891638
OKCZID: 127730989

Citace (dle ČSN ISO 690):
KLEVETA, Alois a Jaroslav BUDIŠ. Ing. Josef Chalikov: 1919-2015 : ředitel významných podniků. Vydání prvé. Vyškov: Kleveta Alois - ALKA, 2017, 53 s. ISBN 978-80-906674-0-2.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.207.106...)