Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2118211 obálek a 525017 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Stalin a Evropa : napodobit a ovládnout, 1928-1953

Autor: Timothy Snyder, Ray Brandon, Petruška Šustrová
ISBN: 9788090677852
OKCZID: 128082986

Citace (dle ČSN ISO 690):
SNYDER, Timothy. Stalin a Evropa: napodobit a ovládnout, 1928-1953. Překlad Petruška ŠUSTROVÁ. Vydání první. Polanka nad Odrou: Past production s.r.o., 2019. 330 stran. Moderní dějiny.
Zdroj:


Anotace

 

Studie věnované vývoji vztahů Stalinova Sovětského svazu k Evropě v období let 1928-1953. Jednotlivé příspěvky se zaobírají vnitřním vývojem v SSSR v meziválečném období, sovětskou okupací východní části Polska v letech 1939-1941, obdobím druhé světové války (např. holocaust na Ukrajině, německé ekonomické plány s obsazeným Sovětským svazem atd.), Stalinovými představami o politickém vývoji v poválečné Evropě nebo vznikem východního bloku.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat čtenářskou recenzi

Od: (18.232.188...)