Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2523026 obálek a 726137 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nordböhmischer Excursions-Club a 140 let vlastivědné práce na ČeskolipskuAutor: Miloslav Sovadina, Olga Sykáčková, Ladislav Smejkal, Jaroslav Panáček, Michal Panáček
ISBN: 9788090687813
NKP-CNB: cnb003039267
OKCZID: 128007431

Citace (dle ČSN ISO 690):
SOVADINA, Miloslav. Nordböhmischer Excursions-Club a 140 let vlastivědné práce na Českolipsku. 1. vydání. Česká Lípa: Vlastivědný spolek Českolipska, 2018. 203 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.72...)