Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2265669 obálek a 570862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Genese Československa 1914-1920

Autor: Josef Kalvoda
ISBN: 9788090727809
NKP-CNB: cnb003080201
OKCZID: 128036700

Citace (dle ČSN ISO 690):
KALVODA, Josef. Genese Československa 1914-1920. Druhé české vydání. Kladno: Dílo, 2018. 681 stran, 66 nečíslovaných stran obrazových příloh. Paměť, svazek č. 5.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.234.247...)