Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2322201 obálek a 585146 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Tomáš Garrigue Masaryk a náboženství

Autor: Martin Chadima
ISBN: 9788090731554
NKP-CNB: cnb003267342
OKCZID: 128490888

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHADIMA, Martin. Tomáš Garrigue Masaryk a náboženství. I. vydání. V Hradci Králové: Královéhradecká diecéze Církve československé husitské, 2021. 349 stran. Edice H.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.214...)