Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2325121 obálek a 586491 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Putování

Autor: Pavla Soletka Krátká, Marie Snášelová Štorková
ISBN: 9788090741010
NKP-CNB: cnb003259245
OKCZID: 128438641

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRÁTKÁ, Pavla Soletka. Putování. Ilustrace Marie SNÁŠELOVÁ ŠTORKOVÁ. Vydání první. V Letech u Dobřichovic: Elmavia, [2020]. 87 nečíslovaných stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.99...)